Časté otázky

Môžem použiť aj vlastné zariadenia na pripojenie?

 

Áno môžete, ale len po dohode s našimi technikmi, pretože niektoré značky sú navzájom nekompatibilné a veľmi nestabilné. Najradšej používame overené značky, ktoré Vám radi odporučíme.

 

Ako je to u vás s agregáciou?

 

Jeden z veľkých rozdielov medzi nami a konkurenciou je práve v agregácii. Zatiaľ čo v iných sieťach svoju celkovú kapacitu delia na niekoľko menších čiastkových kapacít a tú ďalej delia medzi koncových používateľov, náš princíp je trošku iný a k linke hospodárnejší. Celú linku, momentálne 300Mbit, zdieľame medzi všetkých užívateľov a rýchlostné obmedzenia sú dané prakticky len technológiou. Na sieti funguje tzv. shaper, ktorý zabezpečuje rovnomerné rozdeľovanie internetovej kapacity medzi koncových používateľov. Takto aj zdanlivo malá linka na veľký počet užívateľov je efektívne spravovaná a niekedy je možné dosiahnuť aj také rýchlosti, ktoré pri bežne agregovaných linkách nie sú reálne, pretože maximálna rýchlosť je daná vrchnou hranicou jednej agregovanej “Bunky”. Konkrétny príklad, agregácia 1:40 na linke 1Mbit znamená 40 Ľudí na 1Mbite, čiže keď vystihnete chvíľku, že ste v jednej “bunke” sám pôjde vám Internet maximálne 1Mbit – takáto situácia je zriedkavá. (Agregovaný je napríklad aj vodovod, predstavte si čo by sa stalo, keby všetci naraz v Banskej Bystrici alebo Brezne pustili vodu).

 

Najradšej by som zaplatil na rok dopredu.
Je takáto možnosť? Ak áno dostanem zľavu?

 

Takáto možnosť tu samozrejme je, zľavu Vám ale neposkytneme, nakoľko naša cena za kvalitu ktorú Vám ponúkame je v Banskobystrickom a Breznianskom regióne bezkonkurenčná.

 

Potrebujem verejnú IP adresu, čo mám pre to urobiť?

 

Mesačný poplatok za verejnú IP adresu je (4€). Stačí napísať e-mail na hotline@fost.sk alebo požiadať na našom tel. čísle 0918 446 774.

 

Mám doma niekoľko počítačov a všetky chcem pripojiť na internet,
budem platiť za každý zvlášť?

 

Nie, všetky počítače môžete bez obáv do siete pripojiť, budú zaradené do jednej spoločnej triedy a teda záťažou sa voči sieti budú tváriť ako jeden počítač. Toto znamená, že ak aj máte doma počítačov päť, platiť budete len za jeden (potrebný je router, cena od nás je jednorázovo 30euro komplet s dovozom aj nastavením ).

 

Je FOSTNET bez obmedzení?

 

Žiadne, naše pripojenie nie je časovo ani dátovo obmedzené, internet môžete používať nonstop a platíte rovnaký paušál. Na zaistenie kvalitnej služby pre každého, používame mierne pravidlá FUP podľa mediánov vyťaženia linky, ktoré na prvý pohľad niesú pre bežného používateľa internetu citeľné. Pripojenie cez sieť FOSTNET je dokonca bez viazanosti, ak sa nejedná o akciové pripojenie.

 

Používa vaša sieť FUPko ?

 

FUP – Fair User Policy je pomenovanie pre systém zaručujúci férove využívanie internetovej linky pre všetkých zákazníkov. Systém FUP eliminuje vyťažovanie pripojenia jedným účastníkom.

V Balíček 5G a Balíček 2G sieti FOSTNET sú pravidlá nasledovné: Denný limit prenesených dát je 10 GB (t.j. cca 10 divix filmov, 3 DVD filmy, 3000 pesničiek a pod. ), po prekročení denného limitu neplatíte viac, ale rýchlosť Vašeho pripojenia klesne na 5 Mb (od 1.1.2017-Zmena) na nasledujúcich 24 hodín. Po uplynutí 24 hodín sa rýchlosť vráti na pôvodnú.

 

Mávate aj výpadky Internetu?

 

Áno, samozrejme, žiadna technológia nie je dokonalá a niekedy sa stane, že jej funkčnosť zlyhá. Takéto výpadky sú najčastejšie pri kolísaní elektrického napätia, čo sa snažíme eliminovať záložnými zdrojmi a stabilizačnými zásuvkami. Každý výpadok sa snažíme riešiť hneď po nahlásení poruchy a ako je to možné.

 

Ktoré oblasti máte pokryté ?

 

Pokrytie: Bečov, Brusno, Čerín, Dubová, Hiadeľ, Horná Mičiná, Jasenie, Kordíky, Králiky, Kramlište, Kynceľová, Lopej, Lučatín, Medzibrod, Nemce, Nemecká, Očovské Breziny, Podkonice, Poniky, Ponická Lehôtka, Povrazník, Predajná, Ráztoka, Riečka, Selce, Senica, Skubín, Slovenská Lupča, Tajov, Zámostie, ale nie je problém napojiť aj nové lokality.

 

Ako funguje pripojenie ?

 

Pripojenie je možné realizovať priamo do PC alebo do routru z adaptéra, ktorý napája anténu umiestnenú v exteriéri Vášho domu/bytu. Popis pripojenia je znázornený na obrázku:
15665399_10207457391464077_7971413524537211268_n