Obce JASENIE NEMECKÁ fungujú na rýchlejšom a stabilnejšom pripojení. Obec RIEČKA tiež funguje na rýchlejšom a stabilnejšom pripojení cez licencovaný vysoko-rýchlostný rádiový spoj. Taktiež Obce NEMCE, KYNCEĽOVÁ, SENICA a SELCE fungujú na rýchlejšom a stabilnejšom internetovom pripojení, už čoskoro aj cez licencovaný vysoko-rýchlostný rádiový spoj.