Dopyt po našich internetových službách prejavili zákazníci aj v obci Horná Lehota a tak sme vyhoveli požiadavkám trhu a vybudovali sme vysoko-rýchlostné pripojenie do siete internet aj v tejto lokalite. Konektivita pre obec Horná Lehota od 1.4.2017 je vybudovaná free licence PtP zariadeniami cez 17 GHz pásmo na najvyššom bytovom dome pri družstve, odkiaľ je najlepšie pokrytie obce. Pripojenie je realizované priamo z optickej siete v Banskej Bystrici, čo zaručuje bezkonkurenčnú rýchlosť a stabilitu pripojenia v lokalite.