Dopyt po našich internetových službách prejavili zákazníci aj v obci Slovenská Ľupča a tak sme vyhoveli požiadavkám trhu a vybudovali sme vysoko-rýchlostné pripojenie do siete internet aj v tejto lokalite. Konektivita pre obec Slovenská Ľupča je vybudovaná free licence PtP zariadeniami cez 24 GHz pásmo na najvyššom bytovom dome na ulici Mierová, odkiaľ je najlepšie pokrytie obce.